Концерт Шарля Азнавура во Дворце спорта

16+досуг

Страна и год
1982